search
حلقه سفید هزینه برای هر عملکرد CPA در بازاریابی اینترنتی
اشتراک گذاری در :
انتشار : 1398/09/27
هزینه برای هر عملکرد CPA در بازاریابی اینترنتی

مدلی از پرداخت آنلاین تبلیغات است که در آن پرداخت هزینه تبلیغات فقط بر اساس رویداد خاصی مانند فروش یا ثبت نام انجام می شود.

این شامل هر رویدادی است که درتوافقنامه هزینه کرد به ثبت رسیده است که فروش و ثبت نامه در بین آنها متداول است. این نوع تبلیغات بر اساس هزینه کلیک محاسبه نمی شود (این نوع تبلیغات بر اساس هزینه کلیک بصورت مجزا CPC گفته می شود). مدل هزینه برای هر عمل CPA در انتهای یک طیف هزینه تبلیغات قرار دارد در انتهای دیگر آن هزینه برای هزار نمایش CPM و در میا نه آن هزینه هر کلیک CPC قرار دارد.

درمدل CPA ناشران بیشترین ریسک را به خود اختصاص می دهند زیرا کمیسیون آنها به نرخ تبلیغ خوب در وب سایت های تبلیغ کنندگان وابسته است. بازاریابان هزینه در هر عمل CPA پیشنهاد های مختلفی دارند و ناشران ممکن است برای افزایش سود پیشنهاد های غیر استانداری را ارائه بدهند . اگر چه راهکارهای ترافیک تشویقی هنوز هم اعمال می شوند ولی گسترده ترین میزان استفاده از هزینه در هر عمل مربوط به عملکرده بازاریابی است که به موجب آن بازرگانان و تبلیغ کنندگان تعیین می کنند که برای چه رویدادی حاضر پرداخت چه رقمی هستند.

instagram whatsapp call