search
حلقه سفید

دیجیتال مارکتینگ و هزینه های تبلیغات کلیکی

اشتراک گذاری در :
انتشار : 1400/09/23
دیجیتال مارکتینگ و هزینه های تبلیغات کلیکی

هزینه برای هزار نمایش CPM

مدل CPM به تبلیغات خریداری شده بر اساس هزار نمایش در بازاریابی اینترنتی اشاره دارد. این موضوع بر خلاف تبلیغات برای عملکرد است که بر اساس آن پرداخت فقط بر اساس یک فعالیت/h2 نوافق شده انجام می شود ( مانند کلیک، فروش و یا ... )

قیمت کل پرداخت شده در قرار CPM با ضرب نرخ CPM با تعداد با تعداد واحدها محاسبه می شود.

به عنوان مثال یک میلیون نمایش با هزینه CPM، 5000 ریال برابر با 5000000 ریال می شود.

 

واحد 1000 = 1000 / 1000000

 

ریال 5000000 = CPM 5000 × واحد 1000

هزینه برای هر کلیک CPC

اصطلاح پرداخت برای هر کلیک PPC وهزینه هر کلیک CPC بعضی اوقات بصورت هم معنی با یک عنوان مشخص استفاده می شود .هنگامی که بصورت اصطلاحات مجزار مورد قرار گیرد، PPC مبلغ پرداختی برای هر کلیک در قراردادهای کلیکی را مشخص می کند در حالیکه CPC برای نشان دادن هزینه برای هر کلیک درقراردادهایی است که بر اساس هزینه کلیک بسته نشده است.

برای مثال کمپینی را در نظر بگیرید که برای هر 1000 نمایش 50000 ریال پرداخت می کنید و 2 درصد از نرخ کلیک 2 درصد است.

200 = 2% × 10000 = تعداد کلیک

ريال 250 = 200 ÷ 50000 = هزینه برای هر کلیک CPC

هزینه برای هر عملکرد CPA

مدلی از پرداخت آنلاین تبلیغات است که در آن پرداخت هزینه تبلیغات فقط بر اساس رویداد خاصی مانند فروش یا ثبت نام انجام می شود.

این شامل هر رویدادی است که درتوافقنامه هزینه کرد به ثبت رسیده است که فروش و ثبت نامه در بین آنها متداول است. این نوع تبلیغات بر اساس هزینه کلیک محاسبه نمی شود (این نوع تبلیغات بر اساس هزینه کلیک بصورت مجزا CPC گفته می شود). مدل هزینه برای هر عمل CPA در انتهای یک طیف هزینه تبلیغات قرار دارد در انتهای دیگر آن هزینه برای هزار نمایش CPM و در میا نه آن هزینه هر کلیک CPC قرار دارد.

درمدل CPA ناشران بیشترین ریسک را به خود اختصاص می دهند زیرا کمیسیون آنها به نرخ تبلیغ خوب در وب سایت های تبلیغ کنندگان وابسته است. بازاریابان هزینه در هر عمل CPA پیشنهاد های مختلفی دارند و ناشران ممکن است برای افزایش سود پیشنهاد های غیر استانداری را ارائه بدهند . اگر چه راهکارهای ترافیک تشویقی هنوز هم اعمال می شوند ولی گسترده ترین میزان استفاده از هزینه در هر عمل مربوط به عملکرده بازاریابی است که به موجب آن بازرگانان و تبلیغ کنندگان تعیین می کنند که برای چه رویدادی حاضر پرداخت چه رقمی هستند.

منبع :
roya azmi
cpm چیه؟
1399/12/05