search

قوانین و مقررات

وب اور موظف است سایت های خریداری شده و تکمیل اطلاعات شده توسط کاربر را تا 15 روز کاری بعد از تکمیل اطلاعات ارائه نماید

اطلاعات اولیه ساخت سایت توسط خریدار در پنل کاربری ثبت می گردد و در صورت تاخیر در ثبت اطلاعات مسئولیت تاخیر در ارائه به عهده خریدار است

هزینه تمدید سالیانه دامنه های بین المللی و هاست با نرخ ارز روز محاسبه می شود

در صورت اضافه شدن هر زبان در سایت ۵۰ درصد به مبلغ اولیه اضافه میشود.

در صورت ارسال ایمیل اسپم از سرور(spam)،مطابق قوانین سرور که در تمام دنیا اجرا میشود وب سایت معلق و در صورت تکرار وب سایت از سرور حذف خواهد شد .

هزینه طراحی وب سایت بصورت سالیانه می باشد و هزینه تمدید بصورت نرخ سالیانه به کاربر اعلام می شود. در صورت عدم تمدید دسترسی به سایت مسدود شده و شرکت موظف به ارائه فایل پشتیبان به کاربر نمی باشد