search
حلقه سفید هزینه برای هر کلیک CPC در بازاریابی اینترنتی
اشتراک گذاری در :
انتشار : 1398/09/27
هزینه برای هر کلیک CPC در بازاریابی اینترنتی

اصطلاح پرداخت برای هر کلیک PPC وهزینه هر کلیک CPC بعضی اوقات بصورت هم معنی با یک عنوان مشخص استفاده می شود .هنگامی که بصورت اصطلاحات مجزار مورد قرار گیرد، PPC مبلغ پرداختی برای هر کلیک در قراردادهای کلیکی را مشخص می کند در حالیکه CPC برای نشان دادن هزینه برای هر کلیک درقراردادهایی است که بر اساس هزینه کلیک بسته نشده است.

برای مثال کمپینی را در نظر بگیرید که برای هر 1000 نمایش 50000 ریال پرداخت می کنید و 2 درصد از نرخ کلیک 2 درصد است.

200 = 2% × 10000 = تعداد کلیک

ريال 250 = 200 ÷ 50000 = هزینه برای هر کلیک CPC

instagram whatsapp call