search

همکاری با وب اور

همکاری در فروش

این پلن ویژه افرادی، موسسات و شرکت هایی است که امکان دسترسی به مشتریان بلقوه را دارا هستند و می خواهند در سبد محصول خود طراحی وب سایت را نیز اضافه کرده و درآمد بیشتری داشته باشند. در پلن همکاری در فروش 20 الی 30 درصد مبلغ خرید وب به همکار اختصاص می بابد و همکار بر اساس قواعد زیر از درصد همکاری خود استفاده می نماید.

پلن های همکاری

پلن همکاری وب اور برای فروشندگان به دو صورت نقدی و اعتباری می باشد.

  1. در پلن نقدی درصد تخفیف بصورت نقدی از مبلغ وب سایت کسر می گردد و همکاران صرفا باید رقم بعد از کسر را پرداخت نمایند.
  2. در ساختار اعتباری رقم تخفیف بصورت افزایش اعتبار به پنل همکاری افزوده می گردد و این رقم را می توان در تصفیه حساب های آتی مورد استفاده قرار داد و یا با درخواست تصفیه مبلغ را بصورت نقدی دریافت کرد.

درصد های همکاری

درصد
تعداد فروش
20
خرید 3 وب سایت در سال
23
خرید 4 الی 6 وب سایت در سال
27
خرید 7 الی 10 وب سایت در سال
30
خرید بیش از 10 وب سایت در سال

همکاری در گرافیک

این پلن ویژه گرافیست ها می باشد تا این افراد با طراحی قالب های گرافیکی بصورت تصاویری از وب سایت با ما همکاری نمایند. این افراد می توانند قالب خود را بر اساس ساختار های شرکت طراحی و ارائه نمایند تا پس از تایید و تهیه نسخه وب آن در لیست قالب ها قرارگرفته و به ازا هر فروش درصدی از مبلغ به حساب گرافیست افزوده می گردد.


همکاری در طراحی

این پلن ویژه طراحان وب می باشد تا این افراد با تبدیل گرافیک طراحی شده توسط گرافیست ها به قالب وب سایت با ما همکاری نمایند. این افراد می توانند قالب خود را بر اساس گرافیک یک گرافیست و ساختار ارائه شده توسط وب اور طراحی نمایند تا پس از تایید در لیست قالب ها قرارگرفته و به ازا هر فروش درصدی از مبلغ به حساب طراح افزوده می گردد.